Προδιαγραφές για καταλύματα κατηγορίας 4 κλειδιών και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που μπορούν να επιδοτηθούν από το ΟΠΑΑΧ

Με βάση την πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” για ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει τρεις κατηγορίες καταλυμάτων:

α) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών.

β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα 4 κλειδιών.

γ) Ενοικιαζόμενες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Οι προδιαγραφές της κάθε κατηγορίας έχουν ως ακολούθως:

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα 4 κλειδιών

Για την ίδρυση δωματίων και διαμερισμάτων κατηγορίας 4 κλειδιών θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να πληροί τις ελάχιστες αναγκαστικές προδιαγραφές όπου ορίζονται στο Π.Δ. 337 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 13635/3-112006 Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1684) και ισχύει κάθε φορά. Η ελάχιστη δυναμικότητα είναι 5 δωμάτια ή διαμερίσματα με 10 κλίνες.

Θα πρέπει δηλαδή οι προδιαγραφές να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. ώστε η επένδυση να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 5 ΔΩΜΑΤΙΩΝ – 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τουριστικό κατάλυμα 5 δωματίων κατηγορίας 4 κλειδιών.

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων για Παραδοσιακό Κατάλυμα 4 κλειδιών - 5 δωματίων

Α/Α

Μεταβλητές

Ελάχιστες Προδιαγραφές σε τ.μ

Υποχρεωτικές Προδιαγραφές 

1

Συνολικό εμβαδόν 5 δίκλινων δωματίων με λουτρό (16 τμ / δωμάτιο)

80

2

Εμβαδό WC υποδοχής

4.5

3

Εμβαδό χώρου υποδοχής

10

4

Εμβαδόν καθιστικού - σαλόνι - χώρος TV

10

5

Κατ' προσέγγιση ελάχιστο εμβαδόν για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού, αποθήκη καυσίμων & κεντρικής θέρμανσης)

35

6

Διάδρομοι - κλιμακοστάσιο κατ' προσέγγιση

30

7

Κατ' προσέγγιση διαχωριστές

10

8

Αίθουσα πρωινού & παρασκευαστηριο

20

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων

199.5

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τουριστικό κατάλυμα 5 μονοχώρων διαμερισμάτων κατηγορίας 4 κλειδιών.

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων για Παραδοσιακό Κατάλυμα 4 κλειδιών - 5 διαμερισμάτων

Α/Α

Μεταβλητές

Ελάχιστες Προδιαγραφές σε τ.μ

Υποχρεωτικές Προδιαγραφές 

1

Συνολικό εμβαδόν 5 δίκλινων διαμερισμάτων με λουτρό, κουζίνας και κύριου χώρου (23,5 τμ /διαμέρισμα)

117,5

2

Εμβαδό WC υποδοχής

4.5

3

Εμβαδό χώρου υποδοχής

10

4

Εμβαδόν καθιστικού - σαλόνι - χώρος TV

10

5

Κατ' προσέγγιση ελάχιστο εμβαδόν για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, λινοθήκη, χώρος καθαρισμού, αποθήκη καυσίμων & κεντρικής θέρμανσης)

35

6

Διάδρομοι - κλιμακοστάσιο κατ' προσέγγιση

30

7

Κατ' προσέγγιση διαχωριστές

10

8

Αίθουσα πρωινού & παρασκευαστηριο

20

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων

237

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 2 ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει 2 δυάρια και 2 τριάρια διαμερίσματα.

Για την ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να πληροί τις ελάχιστες αναγκαστικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β’/87) απόφαση του ΕΟΤ, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες είναι μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μία και ιδιωτικότητα.

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών 2. Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών 10. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων για 2 Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες με συνολικό αριθμό κλινών 10

Α/Α

Μεταβλητές

Ελάχιστες Προδιαγραφές σε τ.μ

Υποχρεωτικές Προδιαγραφές 

1

Συνολικό εμβαδόν 2 τουριστικών κατοικιών με καθιστικό, 4 υπνοδωμάτια, μαγειρείο και λουτρό (75 τμ / κατοικία).

150

Σύνολο τετραγωνικών μέτρων

150

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Για την μετατροπή παραδοσιακών – διατηρητέων κτηρίων ισχύουν οι παραπάνω προδιαγραφές με απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις / ή και εμβαδά της κάθε κατηγορίας της τάξης του 10% κατ’ ανώτατο όριο.

Επίσης θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα – παραδοσιακά από τον Ε.Ο.Τ. ή / και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μπορούν επίσης να γίνουν μικρές προσθήκες όταν δεν επαρκούν τα τετραγωνικά μέτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσθήκες αυτές να μην υπερβαίνουν σε έκταση το διατηρητέο και να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις από την πολεοδομία και τον Ε.Ο.Τ.

Οδηγίες εφαρμογής και αδειοδότησης της τουριστικής μονάδας

Το γραφείο του πολιτικού μηχανικού / αρχιτέκτονα

Με βάση τις προδιαγραφές ο μηχανικός / αρχιτέκτονας πρέπει να ετοιμάσει:

· Τα τοπογραφικά σχέδια του οικοπέδου

· Να υποβάλει στον ΕΟΤ φάκελο για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης – σχεδίων

· Να υποβάλει στον ΕΟΤ φάκελο για την έγκριση της καταλληλότητας του οικοπέδου

· Να υποβάλει φάκελο υποβολής στον ΕΟΤ για την άδεια λειτουργίας της μονάδας

· Στην πολεοδομία υποβάλει φάκελο για την οικοδομική άδεια

· Να υποβάλει φάκελο για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμησης και αξιολόγηση

· Να ετοιμάσει την τεχνική έκθεση, όσον αφορά την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό κόστους των κτηρίων

Προαιρετικά σε πρώτη φάση

· Να υποβάλει φάκελο στο δασαρχείο για την βεβαίωση απο την δασική υπηρεσία

· Να υποβαλει φάκελο για άδεια απο την αρχαιολογική υπηρεσία

· Οποιαδήποτε Αδεια ή έγκριση απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία που αφορά την παραγωγή ενέργειας

Στην περίπτωση διατηρητέων – παραδοσιακών κτηρίων

· Να ετοιμάσει φάκελο για την έγκριση χαρακτηρισμού κτηρίου παραδοσιακού ή διατηρητέου

· Οι ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες από τον μηχανικό (στατική, κτλ) ετοιμάζονται μετά τη έγκριση.

Το γραφείο οικονομικών συμβούλων

Με βάση τις προδιαγραφές ο οικονομολόγος πρέπει να ετοιμάσει:

· Μελέτη βιωσιμότητας που αξιολογείται και αποτιμώνται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της επένδυσης

· Μελέτη σκοπιμότητας / επιχειρηματικό – marketing σχέδιο όπου αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση (αγοράς – επιχείρησης) και σχεδιάζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με το γραφείο συμβουλευτικής ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108813760, 2108813761, 6972448046 και e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .